Історична довідка

Історія кафедри філософії та соціології

Кафедра філософії та соціології забезпечує сьогодні високий рівень гуманітарної підготовки студентів, виконує важливі завдання з організації навчального процесу, є важливим центром виховної роботи в НФаУ, займається формуванням особистості майбутніх фахівців в галузі фармації. Протягом своєї довгої історії кафедра неодноразово змінювала назву: кафедра марксизму – ленінізму (1939-1991 рр.), кафедра суспільних наук (1991-2005 рр., 2008-2012 рр.), кафедра українознавства, суспільних наук та латинської мови (2005-2008 рр.), кафедра філософії та соціології (з 2012 р.). З моменту створення кафедри її очолювали: І.І.Семерін ( 1927-1939 рр.), С.І.Пугачов (1939-1940 рр.), канд. іст. наук, доцент О.П.Власов (1955-1961 рр.), канд. іст. наук, доцент К.С.Дягілєва (1961-1974 рр.), докт. іст. наук, проф.. М.П.Півнєв (1974-1985 рр.), докт. соціол. наук, проф. Є.А.Подольська (1985-2005 рр.), канд. філолог. наук, доцент Є.І.Світлична ( 2005-2007 рр.), докт. філософ. наук, проф. К.І.Іванова (з 2007 р.). Протягом історії кафедри на неї працювали більше 100 викладачів та співробітників, які забезпечували навчальний процес. Сьогодні кадровий склад кафедри складають доктор філософських наук, професор К.А.Іванова 7 доцентів – кандидат філософських наук Т.М.Мелентьєва, кандидати філософських наук А.П.Лантух, Я.І.Артеменко, С.І.Шитов, кандидати історичних наук Г.О.Хіріна, Я.В.Балабай,кандидат культурології О.М.Кулакова, старший викладач А.О. Савченко (Якуба). Головним напрямом роботи кафедри є навчальна робота. Сьогодні на кафедрі філософії та соціології викладається 12 навчальних дисциплін: історія української культури, філософія, етика, естетика, логіка, релігієзнавство, культурологія, політологія, соціологія, соціологія організації та управління, основи конституційного права, естетика та історія культури. Найважливішу роль у навчальному процесі відіграють лекції та семінарські заняття. На кафедрі стало традицією читання лекцій з використанням мультимедійних технологій, якими сьогодні володіють всі викладачі кафедри. Семінарські заняття на кафедрі дуже різноманітні за методикою проведення: це не тільки традиційна форма їх проведення, а й круглі столи, семінар-екскурсія у музеях міста Харкова. Для більш ефективного контролю знань студентів та закріплення матеріалу широко використовується комп’ютерний клас. Також кафедра забезпечує високо професійне викладання суспільних дисциплін для англомовних студентів, для них були надруковані підручники з філософії та історії світової та української культури англійською мовою, створені робочі зошити з політології та соціології. Значних успіхів кафедра досягла у підготовці підручників та навчально-методичних посібників, тільки за останні 10 років було видано 10 підручників та навчальних посібників. Кафедра філософії та соціології має потужний науковий потенціал, за всю історію кафедри її викладачі захистили більше 20 кандидатських та 4 докторські дисертації, надрукували в різноманітних наукових виданнях величезну кількість монографій та наукових статей, тез конференцій. Викладачі кафедри постійно приймають активну участь у міжнародних та регіональних наукових конференціях, проводять конференції та круглі столи на кафедрі. Щорічно значна кількість студентів приймає активну участь у студентському науковому товаристві кафедри, виступає з доповідями на суспільну тематику на Всеукраїнських Сковородинівських читаннях, круглих столах з проблем медичної та фармацевтичної етики, захищає честь НФаУ на студентських наукових конференціях в інших ВНЗ України. Важливим напрямком роботи кафедри філософії та соціології є робота з аспірантами та пошукачами НФаУ та інших ВНЗ Харкова. Кафедра забезпечує підготовку та прийом кандидатського іспиту з філософії. Кафедра приймає активну участь у виховної роботі НФаУ. Завідуюча кафедрою проф. К.А.Іванова – проректор з навчально-виховної роботи НФаУ. Викладачі кафедри традиційно є кураторами груп І та ІІ курсів. Для студентів постійно організуються екскурсії по історичним містам Харкова та України, неодноразово під час зимових та літніх канікул студенти виїжджали за кордон під керівництвом доц. А.П.Лантух, відвідали Італію, Чехію, Німеччину, Францію, Угорщину. Доцент Г.О.Хіріна кожного року для студентів І курсу проводить велику оглядову екскурсію по місту Харкову, організовує навчально-виховні заходи в Харківському історичному музеї, Харківському літературному музеї, музеї історії ХНУ ім. В.Н.Каразіна.  Кафедра філософії та соціології приймає активну участь у профорієнтаційній роботі, організовує для студентів екскурсії до музею історії фармації при НФаУ. Важливу роль у забезпеченні діяльності кафедри відіграє навчально-методичний кабінет у складі спеціаліста І категорії Т.М.Горошкової, ст. лаборанта Г.М.Солодовник. Весь кадровий потенціал кафедри філософії та соціології орієнтований на якісну та глибоку гуманітарну підготовку фахівців в галузі фармації, виховання наукової еліти нації.

Print Friendly

Current template: