Іванова Каріна Андріївна

Доктор філософських наук, професор кафедри філософії та соціології, завідувач кафедри філософії та соціології НФаУ. У 2002 році в м. Харкові в Національному університеті ім. Н. В. Каразіна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за темою «Соціологічні аспекти міжкультурної комунікації в українському вузі»,…

Мелентьєва Тетяна Миколаївна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології. Працює на кафедрі філософії та соціології НФаУ (з 1984), завуч кафедри. Протягом багатьох років була керівником соціологічної групи при Вченій раді університету. Кандидатську дисертацію на тему «Теоретико-методологические аспекты изучения активности рабочей молодежи в сфере свободного времени» захистила…

Лантух Алла Павлівна

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та соціології НФаУ. Кандидатська дисертація за темою «Суспільно-політична активність молодої науково-технічної інтелігенції» захищена при ХДУ (1985). Напрями наукових досліджень: проблеми антропології, маргінальності, сім’ї, вищої школи та етичні проблеми медицини та фармації. Наукових праць 160, де із них 3…

Хіріна Ганна Олександрівна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та соціології НФаУ. Кандидатську дисертацію за темою: «Життя, діяльність та науково-історична спадщина академіка М.Ф.Сумцова (1854-1922 рр.)» захистила у 1993 р. Науковий напрямок – історія та історіографія, джерелознавство та методи історичного дослідження, історія української культури ХІХ – початку ХХ ст.,…

Артеменко Ярослава Ігорівна

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та соціології НФаУ В 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Імпресіональні модуси людської присутності: філософсько-культурологічний аспект». Автор 30 наукових публікацій. Галузь досліджень – філософська антропологія та філософія культури. Проблематика досліджень – феноменологія сприйняття, філософія комунікації, онтологія суб’єкта…

Шитов Сергій Ігорович

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології. Кандидатську дисертацію за темою «Трагічне в естетико – філософській концепції Льва Шестова» захистив у 1992 році.

Кулакова Оксана Миколаївна

Кандидат культурології, доцент кафедри філософії та соціології НФаУ. Кандидатську дисертацію за темою: «Функція мови як засобу комунікації: культурологічний аспект» (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури) захистила у 2011 р. Співробітник приймальної комісії НФаУ (з 2010 р.).

Балабай Яна Володимирівна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та соціології НФаУ. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Селянська оренда землі в УСРР у період непу» (ДК № 007251 від 26 вересня 2012 р., спеціальність 07.00.01 «історія України»). Вільно володіє…

Савченко (Якуба) Альона Олександрівна

Викладач кафедри філософії та соціології НФаУ. Працює над кандидатською дисертацієюна здобуття кандидата історичних наук. Тема роботи: «Зародження та розвиток фармації в Харкові в ХІХ – початок ХХ ст.». Співавтор навчального посібника «Історія світової та української культури» з грифом МОН. Автор 6 фахових статей та 8…

Філіппенко Ростислав Ігорович

Кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та соціології НФаУ.  У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: “Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863–1908 рр.)”. Працював заступником декана факультету «Фармація» (1998–2001) та заступником декана факультету ступеневої фармацевтичної освіти (2004–2009). Співавтор…

Current template: