Українська мова та культура України

Тематичний план лекцій

Змістовий модуль 1. Основні проблеми філософії та теорії культури.

Тема 1. Феномен культури та її теоретичне осмислення.

 1. Поняття культури в контексті історичної еволюції.
 2. Сутність культури, її особливості, структура, функції.
 3. Філософські концепції культури.

Тема 2. Культура та цивілізація.

 1. Поняття цивілізації. Співвідношення культури і цивілізації.
 2. Типологія цивілізації.
 3. Сучасна цивілізація та її особливості.

Тема 3. Культурні сценарії діяльності.

 1. Самовизначення українського етносу.
 2. Історико-культурні та географічні чинники формування української культури.
 3. Поняття «українська культура» та її періодизація.

Тема 4. Українська культура як феномен. Духовна та матеріальна культура українського народу.

 1. Особливості духовної культури українського етносу.
 2. Українська мова і духовність народу.
 3. Традиційна матеріальна культура українського народу.

Змістовий модуль 2. Культурні епохи в історії людства.

Тема 5. Українська культура дохристиянської доби.

 1. Особливості та характерні риси первісної культури у світі та на території України.
 2. Скіфо-сарматська та антична культури на території України.
 3. Культура східних слов’ян.

Тема 6. Українська культура княжої доби.

 1. Характерні риси та особливості культури доби Середньовіччя.
 2. Культурна парадигма Київської Русі: її сутність та особливості становлення.
 3. Розвиток мистецтва, фольклору та літератури в Київській Русі.

Тема 7. Українська культура доби Відродження (польсько-литовська доба). Культура українського козацтва.

 1. Характерні риси культури доби Відродження та Реформації.
 2. Особливості української культури ХІV – ХVІІ ст.
 3. Найбільші культурні новації українського народу.

Тема 8. Українська культура Нового часу та доби Просвітництва.

 1. Історичні умови розвитку української культури ХІV – I половини ХVІІ ст.
 2. Культура «українського бароко».
 3. Українська культура доби Просвітництва.

Тема 9. Національно-культурне Відродження в Україні в ХІХ- початку ХХ ст. Українська культура ХХ – початку ХХІ ст.

 1. Соціально-політичні й історичні умови розвитку української культури наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст.
 2. Генезис і періодизація національно-культурного відродження в Україні в XIX ст.
 3. Головні події і культурні досягнення національно-культурного відродження в Україні в XIX ст.

 

Плани семінарських занять

Тема 1. Феномен культури та її теоретичне осмислення.

 1. Поняття культури в контексті історичної еволюції.
 2. Сутність культури, її особливості, структура, функції.
 3. Філософські концепції культури.
 • Література: К.А.Іванова, А.П.Лантух, Г.О.Хіріна, С.І.Шитов, А.О.Якуба Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс. Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків, НФаУ, «Золоті сторінки», 2012. – С.5-43.

Тема 2. Культура і цивілізація

 1. Поняття цивілізації. Співвідношення культури і цивілізації.
 2. Типологія цивілізації.
 3. Сучасна цивілізація та її особливості.
 • Література: К.А.Іванова, А.П.Лантух, Г.О.Хіріна, С.І.Шитов, А.О.Якуба Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс. Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків, НФаУ, «Золоті сторінки», 2012. – С.43-61.

Тема 3. Культурні сценарії діяльності.

 1. Самовизначення українського етносу.
 2. Історико-культурні та географічні чинники формування української культури.
 3. Поняття «українська культура» та її періодизація.
 • Література: К.А.Іванова, А.П.Лантух, Г.О.Хіріна, С.І.Шитов, А.О.Якуба Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс. Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків, НФаУ, «Золоті сторінки», 2012. – С.324-326.

Тема 4. Українська культура як феномен. Духовна та матеріальна культура українського народу.

 1. Особливості духовної культури українського етносу.
 2. Українська мова і духовність народу.
 3. Традиційна матеріальна культура українського народу.
 • Література:К.А.Іванова, А.П.Лантух, Г.О.Хіріна, С.І.Шитов, А.О.Якуба Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс. Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків, НФаУ, «Золоті сторінки», 2012. – С.326-347.

Тема 5. Українська культура дохристиянської доби.

 1. Особливості та характерні риси первісної культури на території України.
 2. Скіфо-сарматська та антична культури на території України.
 3. Культура східних слов’ян.
 • Література: К.А.Іванова, А.П.Лантух, Г.О.Хіріна, С.І.Шитов, А.О.Якуба Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс. Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків, НФаУ, «Золоті сторінки», 2012. – С.87-110; 347-367.

Тема 6. Українська культура княжої доби.

 1. Культурна парадигма Київської Русі: її сутність та особливості становлення.
 2. Розвиток мистецтва в Київській Русі.
 3. Фольклор і література Київської Русі як предтеча сучасної української літератури.
 • Література: К.А.Іванова, А.П.Лантух, Г.О.Хіріна, С.І.Шитов, А.О.Якуба Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс. Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків, НФаУ, «Золоті сторінки», 2012. – С. 205-244; 367-402.

Тема 7. Світова та українська культура доби Відродження (польсько-литовська доба). Культура українського козацтва.

 1. Історичні умови розвитку української культури ХІV – I половини ХVІІ ст.
 2. Культура «українського бароко».
 3. Українська культура доби Просвітництва.
 • Література: К.А.Іванова, А.П.Лантух, Г.О.Хіріна, С.І.Шитов, А.О.Якуба Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс. Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків, НФаУ, «Золоті сторінки», 2012. – С. 244-282;403-427.

Тема 8. Українська культура Нового часу та доби Просвітництва.

 1. Соціально-політичні й історичні умови розвитку української культури наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст.
 2. Генезис і періодизація національно-культурного відродження в Україні в XIX ст.
 3. Головні події і культурні досягнення національно-культурного відродження в Україні в XIX ст.
 • Література: К.А.Іванова, А.П.Лантух, Г.О.Хіріна, С.І.Шитов, А.О.Якуба Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс. Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків, НФаУ, «Золоті сторінки», 2012. – С.427-454.

Тема 9. Національно-культурне Відродження в Україні в ХІХ- початку ХХ ст. Українська культура ХХ – початку ХХІ ст.

 1. Політичний період національно-культурного Відродження в Україні.
 2. Наукові та освітні надбання у світовому векторі розвитку.
 3. Митці української культури та їх внесок у світову культуру.
 • Література: К.А.Іванова, А.П.Лантух, Г.О.Хіріна, С.І.Шитов, А.О.Якуба Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс. Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків, НФаУ, «Золоті сторінки», 2012. – С.300-322; 454-471.

Питання для підсумкового модульного контролю

 1. Поняття культури та її історико-філософське осмислення.
 2. Сутнісні ознаки культури.
 3. Особливості культури та її характерні риси.
 4. Елементи культури та її структура.
 5. Функціональний комплекс культури.
 6. Порівняльний аналіз традиційної та сучасної культури.
 7. Аналіз філософських концепцій культури.
 8. Презентація української культурологічної думки.
 9. Поняття цивілізації, основні наукові підходи до вивчення.
 10. Співвідношення понять «культура» та «цивілізація».
 11. Типи цивілізацій та їх значення.
 12. Особливості сучасної цивілізації.
 13. Особливості духовного світу українського народу.
 14. Ментальне поле культури. Особливості українського менталітету.
 15. Національний характер та національна самосвідомість українців: сутність, характерні риси.
 16. Українська мова та етапи її становлення та розвитку.
 17. Традиційна матеріальна культура України.
 18. Особливості та характерні риси первісної культури.
 19. Періодизація історії первісної культури та джерела її вивчення .
 20. Особливості мислення стародавньої людини та основні форми світосприйняття первісних людей.
 21. Розселення первісних людей по території сучасної України.
 22. Найдавніші стоянки палеоліту – мезоліту на території України.
 23. Особливості первісної культури на території сучасної України.
 24. Трипільська культура – перша землеробська цивілізація «неолітичної революції» на території України.
 25. Скіфо-сарматська культура та її вплив на формування культури українського народу.
 26. Антична культурна спадщина в Україні.
 27. Етногенез та початок української культури.
 28. Культура східних слов’ян.
 29. Розуміння культури та її презентація у добу Середньовіччя.
 30. Християнство як домінанта у формуванні культури середніх віків.
 31. Особливості клерикальної культури як прояв середньовічного світогляду.
 32. Світська культура Середньовіччя та форми її прояву.
 33. Особливості середньовічної слов’янської культури.
 34. Книгописання та література Київської Русі. Пам’ятки писемної творчості Київської Русі.
 35. Зародження та розвиток шкільної освіти у добу Середньовіччя в українських землях.
 36. Образотворче мистецтво Київської Русі.
 37. Містобудування. Архітектурні пам’ятки Київської Русі.
 38. Києво-Печерська Лавра – центр духовної культури Київської Русі.
 39. Основні етапи та характерні особливості культури доби Відродження.
 40. Значення античної спадщини та гуманістичної традиції в культурі Відродження.
 41. Система цінностей та пріоритети Реформації. Особливості реформаційного руху в Україні.
 42. Історичні умови розвитку української культури у ХІV – першій половині ХVІІ ст.
 43. Культурні досягнення українського народу у польсько-литовську добу.
 44. Наукова революція XVII ст. та її вплив на розвиток культури.
 45. Головні цінності доби Просвітництва.
 46. Культура «українського бароко».
 47. Українська культура доби Просвітництва.
 48. Соціально-політичні та історичні умови розвитку української культури наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст.
 49. Ґенеза та періодизація національно-культурного Відродження в Україні у XIX ст.
 50. Роль та значення Харківського університету у розвитку української національної культури у XIX ст.
 51. Кирило-Мефодієвське товариство та його внесок у національно-культурне відродження в Україні.
 52. Головні події та культурні досягнення національно-культурного Відродження в Україні у XIX ст.
 53. Зміни у художньому житті України на початку ХХ ст.?
 54. Вплив західноєвропейського художнього процесу на творчість українських митців початку ХХ ст.
 55. Характерні риси та особливості української культури у радянський період.
 56. Особливості та основні напрямки розвитку культури у незалежній Україні.
 57. Поняття культурного та життєвого сценарію.
 58. Культура спілкування. Індивідуальні та культурні сценарії спілкування.
 59. Культура навчання.
 60. Інноваційні сценарії навчання у вищій школі.

Список літератури

 1. Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс. Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ К.А. Іванова, А.П. Лантух, Г.О. Хіріна, С.І. Шитов, А.О. Якуба. – Харків, НФаУ, «Золоті сторінки», 2012. – 450 с.
 2. Історія української культури. Навч. посіб./за ред. О.Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
 3. Історія світової культури. Навч. Посіб. / за ред. Л.Т.Левчук. 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 400 с.
 4. Попович, М. Нарис історії культури України /М.Попович. – К.: АртЕк,1999.–728 с.
 5. Закович М. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / за ред. М. Заковича. – К., 2007. – 567 с.
 6. Зотов В. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів / В. Зотов, А. Клімачова, В. Таран. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 269 с.
 7. Подольська Є. Культурологія: Навч. посіб. / Є. Подольська, В. Лихвар, К. Іванова. – К., 2003. – 288 c.
 8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. пос. Вид 2-ге, перероб. і доп. /за ред. проф. А.Яртися та проф. В.Мельника/. – Львів: Світ, 2005. – 568 с.
 9. Культурология: Учебное пособие /сост. и отв. ред. А.А.Радугин/. – М.: Центр, 2001. – 304 с.
 10. Закович, М.М.Українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник. 4-те вид., випр. і допов. — К.: Знання, 2009. — 589 с. — (Вища освіта XXI століття).
 11. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. пос. / М.М.Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін. /за ред. М.М.Заковича/. – 2-ге вид, стереотипне. – К.: Знання, 2006. – 567 с.
 12. Культурология: учебн. пос. для студ. вузов /под. ред. А.Н.Марковой/. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 400 с. («Cogito ergo sum»).
 13. Культурология: Учебное пособие для студ. высш. уч. завед. [под научн. ред. проф. Г.Д.Драча]. – изд. 10-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 576 с.

Інформаційні ресурси з історії української культури

 1. http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1074
 2. www.history.org.ua
 3. litopys.org.ua
 4. uchebnikfree.com
Print Friendly

Current template: