Учебно-методическая литература

 1. Подольська Є.А., Мелентьєва Т.М., Філіппова О.А., Погорілий Д.Є. Соціологія (навчальний посібник). — Х. : Вид-во НФаУ: «Золоті сторінки», 2001. – 276 с.
 2. Мелентьєва Т.М., Погорілий Д.Є., Філіппова О.А. Політологія (навчальний посібник). — Х. : Вид-во НФаУ: «Золоті сторінки», 2002. – 248 с.
 3. Мелентьева Т.Н., Погорелый Д.Е. Политология (учебное пособие для иностранных студентов). — Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2002.-68 с.
 4. Подольська Є.А., Садовніков О.К. Релігієзнавство (навчальний посібник) — Х. : Вид-во НФаУ: «Золоті сторінки», 2002. – 176 с.
 5. Подольская Е.А. Философия (учебник).- Х.: Изд-во НФаУ:Золотые страницы, 2002.-364 с.
 6. Погорілий Д.Є. Практикум з політології (навчальний посібник). — Х. : Вид-во НФаУ: «Золоті сторінки», 2003. – 216 с.
 7. Погорілий Д.Є. Правознавство (навчальний посібник). — Х. : Вид-во НФаУ: «Золоті сторінки», 2003. – 380 с.
 8. Садовников О.К., Лихвар В.Д. Религиоведение (учебное пособие) — Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 200 с.
 9. Подольская Е.А., Лихвар В.Д., Садовников О.К. Практикум по философии (учебное пособие) — Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003.-136 с.
 10. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія (навчальний посібник) – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.
 11. Подольская Е.А., Иванова К.А., Лихвар В.Д. Культурология (учебное пособие) – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003.-160 с.
 12. Подольская Е.А., Филиппова О.А., Мелентьева Т.Н., Погорелый Д.Е. Социология (учебное пособие) Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2004. – 248 с.
 13. Подольская Е.А., Филиппова О.А., Шевченко Н.В. Практикум по социологии — Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2004. – 120 с.
 14. Іванова К.А. та ін. Культурологія (навчальний посібник). Київ: Центр навчальної літератури, видання 2, 2005. – 390 с.
 15. Melentyeva T.N., Pogorely D.Y., Volobuyeva E.A. Political science (Handbook for foreign students). – Kharkiv Publishing House of NUPh, 2007. – 92 p.
 16. MelentyevaT.N., PogorelyD.Y., ShevchenkoN.V., OstapenkoD.O. Sociology(Handbookforforeignstudents). – Kharkiv Publishing House of NUPh, 2007. – 64 p.
 17. Іванова К.А., Лихвар В.Д. Культурологія. Кредитно-модульний курс (навчальний посібник). — Х. : Вид-во НФаУ: «Золоті сторінки», 2009. – 280 с.
 18. Іванова К.А. та ін. Культурологія (навчальний посібник). Львів: «Магнолія 2006»; видання 3, 2009. – 375 с.
 19. IvanovaK.A., KrivchikovaG.F., SadovnikovO.K., et. al. Philosophy (Credit-Module Course): Handbook for Foreign University and Post Graduate Students) – Kharkiv: Publishing House of NUPH: Golden Pages, 2009. – 408 p.
 20. Іванова К.А., Лантух А.П., Хіріна Г.О., Шитов С.І., Якуба А.О. Історія світової та української культури (навчальний посібник). Х.: вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2012. – 520 с.
 21. Ivanova K.A., Krivchikova G.F.The History of World and Ukrainian Culture(Credit-Module Course): manyal for students of higher schools — Kharkiv: NUPH: Golden Pages, 2012. – 360 p.
 22. Іванова К.А., Гардашук Т.В., Білокобильський О.В., Артеменко Я.І., Артеменко А.П., Шитов С.І., Садовніков О.К. Філософія (кредитно-модульний курс) –Х.: вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2014. – 450 с.
 23. Савченко Н.Н., Филиппенко Р.И., Куделко С.М., Малютина О.К. История Украины: Учеб. пособие. – Х.: Тимченко, 2010. – 272 с.
 24. Savchenko N.N., Kudelko S.M., Malyutina O.K., Volobuyeva Ye.A. History of Ukraine: Textbook for students of higher school. – Kharkiv: NUPh: Golden Pages, 2011. – 224 p.
 25. Філіппенко Р.І., Савченко Н М., Куделко С.М., Малютіна О.К. Історія України : навчальний посібник. –  К.: Алерта, 2013. – 352 с.
Монографии
 1. Іванова К.А., Подольська Є.А., Філіппова О.А. Етнічність, релігія, нація: міжкультурні комунікації. — Х.: вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2003. – 216 с.
 2. Іванова К.А. Зміни в культурі як глобальна проблема. Х.: вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2010. – 224 с.
 3. Іванова К.А., Лантух А.П., Хіріна Г.О. та ін. Етико-правові аспекти медицини та фармації: теорія та практика (монографія). Х.: вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2011. – 188 с.
 4. Артеменко А.П. Топологія Я в мережевих структурах соціуму. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – 344 с.
 5. Шевченко Н.В. Соціальне партнерство у сфері освіти: горизонти модернізації: монографія / Н.В. Шевченко. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 504 с.
 6. Історія кафедри філософії та соціології НФаУ (1805-2016 рр.) : монографія / К. А. Іванова, Г. О. Хіріна, А. П. Лантух та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 304 с.
Print Friendly

Current template: