Студентське наукове товариство

Керівником СНТ кафедри є доц. Лантух А. П. В його обов’язки входить проведення поточних консультацій для студентів, що виконують наукові роботи. Протягом року науковою роботою в СНТ кафедри займалося 21 студент. Було підготовлено та опубліковано  27 тез доповідей за філософською, суспільно-політичною, правовою та ін. тематикою.

Студенти СНТ кафедри прийняли участь у 6 наукових конференціях. «Актуальні проблеми створення нових лікарських засобів» (НФаУ). (секція 16 суспільні науки).

«Вышних наук саде святый»: Григорій Сковорода в сучасному освітньому просторі (VІІІ студентські Сковородинівські читання; Національний літературно-меморіальний комплекс Г.С. Сковороди, наукові керівники-доц. Лантух А.П., доц. Хіріна Г.О., доц. Шитов С.І.).

«Україна в контексті європейської інтеграції: погляд майбутніх науковців», (VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених, Краматорський економіко-гуманітарний інститут, наукові керівники-доц. Лантух А.П., доц. Хіріна Г.О.).

ХІ міжвузівський студентський семінар на тему: «Філософські проблеми людини та сенс її існування», (Харківський політехнічний університет, науковий керівник-доц. Лантух А.П.).

Наукова-практична конференція з міжнародною участю з проблеми «Здоров’я сучасної людини у духовно-соціальному вимірі», (Харківський національний медичний університет, наукові керівники-доц. Лантух А.П., доц. Хіріна Г.О.)

Міжвузівський круглий стіл з залученням студентів на актуальну тему: «Музика та здоров’я», (модератори-зав. каф. філософії та соціології НФаУ, доктор філософських наук, професор Іванова Каріна Андріївна, доц. Хіріна Г.О.).

Print Friendly

Current template: