Філософія

    Філософія

             Філософія як теоретична основа світорозуміння і як самосвідомість культури є важливим чинником раціональної інтерпретації дійсності й формування адекватної картини світу. Вплив філософії на розвиток науки полягає, насамперед, у розробці методів наукового пізнання, систематизації й узагальненні висновків науки, проясненні смислу наукової діяльності, орієнтації цієї діяльності на вищу й безумовну цінність – людину. Осмислення фундаментальних проблем буття, розробка універсальної методології, дослідження загальних закономірностей існування Универсума й людини – завдання, що зберігають свою історичну актуальність у будь-якій культурній ситуації. Засвоєння й розвиток філософської культури – культури мислення, аргументації, наукового діалогу – основне практичне завдання даного курсу.

Філософія

 

Підручник з філософії

 

Філософія робоча програма ФТ (3,10) 2019

 

Питання до підсумкового модульного контролю філософія

 

СИЛАБУС ФІЛОСОФІЯ КФ(4,10д) 2021

СИЛАБУС ФІЛОСОФІЯ МО(3,10д) 2021

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні ресурси з курсу філософії в мережі Internet:

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1063

https://platona.net/

https://stud.com.ua/filosofiya/

Print Friendly, PDF & Email