Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство кафедри філософії та соціології об’єднує на добровільних засадах студентів НФаУ, які займаються науковою роботою. У своїй роботі СНТ керується принципами добровільності, колегіальності, законності, гласності, відкритості, свободи наукової творчості, рівноправності усіх членів, забезпечення органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи для накопичення та примноження наукового потенціалу університету та виховання майбутніх науковців. Завдання СНТ:

  • активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння спеціальністю;
  • заохочення студентів до науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідної роботи студентів;
  • розповсюдження та популяризація наукової діяльності серед студентів;
  • підвищення теоретичного рівня, практичної значущості та якості науково-дослідних робіт студентів;
  • сприяння обміну науковою та професійною інформацією між студентами;
  • формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
  • пошук та підтримка талановитих осіб серед студентів, надання їм всебічної допомоги;
  • сприяння впровадженню в практичну медицину й фармацію досягнень фармацевтичної науки.

Напрямок роботи СНТ виходить з наукових інтересів кафедри, яка займається філософськими, етико-естетичними, культурологічними, соціологічними, релігієзнавчими та соціально-політичними проблемами. Реалізація наукових інтересів студентів СНТ здійснюється через публікації у наукових журналах, конференціях різного рівня: міжвузівських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних.  Куратором СНТ від кафедри є доц. Артеменко Я. І.

 

План роботи СНТ кафедри філософії та соціології на 2021-2022 навчальний рік

Print Friendly, PDF & Email