Релігієзнавство

Релігієзнавство

Учбова дисципліна «Релігієзнавство» є складовою частиною комплексу гуманітарних знаній необхідних для сучасної людині, яка активно діє в глобальному світі, в ситуації полерелігійності, полікультуралізму, секуляризації та атеїзму, на правових підґрунтях свободи світогляду і віросповідання та толерантності притаманної сучасному суспільству. Основу курсу становить огляд розвитку релігії з часів її виникнення до сьогодення, а також трансформація релігійних уявлень. Окремо приділяється увага релігійній ситуації в сучасній Україні.

 

 

 

СИЛАБУС_РЕЛIГIEЗНАВСТВО_ФТб_2021

 

Перелік питань для ПМК з курсу Релігієзнавство

 

Інформаційні джерела в мережі Internet:

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/_INDEX_RELIG.php

Print Friendly, PDF & Email