Вас вітає кафедра філософії та соціології

Національного фармацевтичного університету!

glavruua

Завідувач кафедрою:

Іванова Каріна Андріївна, доктор філософських наук, професор.

Сьогодні до складу кафедри входять: 2 доктори філософських наук, професор К.А.Іванова, доцент А.П.Артеменко, 8 кандидатів – кандидат філософських наук, доцент Т.М.Мелентьєва, кандидат соціологічних наук, доцент Н.В.Шевченко, кандидат філософських наук, доцент А.П.Лантух, кандидат філософських наук, доцент Я.І.Артеменко, кандидат філософських наук, доцент С.І.Шитов, кандидат історичних наук, доцент Г.О.Хіріна, кандидат історичних наук, кандидат культурології, доцент О.М.Кулакова, доцент Балабай Я.В., викладач А.О.Якуба.

Науковцями кафедри виконується 2 докторські дисертації та 1 здобувач виконує кандидатську дисертаційну роботу. Всі співробітники кафедри публікують свої наукові статті в провідних журналах, беруть активну участь у з’їздах, круглих столах та конференціях України та світу. Лекції та семінарські заняття проходять з використанням мультимедійного обладнання. Систематично проводяться відкриті лекції та семінарські заняття. Навчальний процес проводиться за кредитно-модульною системою.

Щорічно кафедра організовує круглі столи та інтернет-конференції на різні актуальні теми сучасності. Важливим напрямком роботи кафедри філософії та соціології є робота з аспірантами та по шукачами НФаУ та інших ВНЗ України. Кафедра забезпечує підготовку та прийом кандидатського іспиту з філософії. Кафедра філософії та соціології забезпечує сьогодні високий рівень гуманітарної підготовки студентів, виконує важливі завдання з організації навчального процесу, є важливим центром виховної роботи в НФаУ, займається формуванням особистості майбутніх фахівців в галузі фармації.

Current template: