Вас вітає кафедра філософії та соціології

Національного фармацевтичного університету!

Завідувач кафедрою:

Іванова Каріна Андріївна, доктор філософських наук, професор.

Сьогодні до складу кафедри входять: доктор філософських наук, професор К.А.Іванова, 8 кандидатів – кандидат філософських наук, доцент Я.І.Артеменко, кандидат філософських наук, доцент О.К.Садовніков, кандидат філософських наук, доцент Т.М.Мелентьєва, кандидат філософських наук, кандидат історичних наук, доцент Я.В.Балабай, кандидат історичних наук, доцент Р.І.Філіппенко, кандидат історичних наук, доцент Г.О.Хіріна, кандидат культурології, доцент О.М.Кулакова, ст. викладач А.О.Савченко.

Науковцями кафедри виконується докторська та кандидатська дисертації. Усі співробітники кафедри публікують свої наукові статті в провідних журналах, приймають активну участь у з’їздах, круглих столах та конференціях України та світу. Лекції та семінарські заняття проходять з використанням мультимедійного обладнання. Систематично проводяться відкриті лекції та семінарські заняття. Навчальний процес проводиться за кредитно-модульною системою.

Щорічно кафедра організовує круглі столи та інтернет-конференції на різні актуальні теми сучасності. Важливим напрямком роботи кафедри філософії та соціології є робота з аспірантами та по шукачами НФаУ та інших ВНЗ України. Кафедра забезпечує підготовку та прийом кандидатського іспиту з філософії. Кафедра філософії та соціології забезпечує сьогодні високий рівень гуманітарної підготовки студентів, виконує важливі завдання з організації навчального процесу, є важливим центром виховної роботи в НФаУ, займається формуванням особистості майбутніх фахівців в галузі фармації.