Логіка

Логіка

Логіка – це нормативна наука про закони, принципи і методи ідеалізованих міркувань, що виражають результати раціональної та пізнавальної розумової діяльності людини, а також про мову як засобі такої діяльності. Основна мета логіки – формалізація, схематизація і систематизація правильних (коректних) способів міркувань і висловлювань, тобто загальнозначущих (істинних) раціональних форм мовного вираження результатів розумової діяльності, і виявлення законів і правил, яким підкоряються такі міркування. Згідно з основним принципом логіки, правильність міркування (висновку) визначається тільки його логічною формою (структурою), і не залежить від конкретного змісту входять до нього тверджень. Різниця між формою і змістом може бути зроблено явним за допомогою особливого (формалізованого) мови, або знакової системи, воно відносно й залежить від вибору мови. Відмітна особливість правильного висновку полягає в тому, що від істинних посилок він завжди веде до істинного висновку. Такий висновок дозволяє з наявних істин отримувати нові істини за допомогою чистого міркування, без звернення до досвіду, інтуїції і тому подібному. Неправильні висновки можуть від істинних посилок вести як до істинних, так і до помилкових висновків.

 

СИЛАБУС_ЛОГIКА_ЛД_(3,10д)_2021

СИЛАБУС_ЛОГIКА_МО_2021

 

Перелік питань для підсумкового модульного контролю логика

 

Інформаційні ресурси:

  1. http://www.profguide.ru/myshlenie/logic
  2. http://all-sci.net/logika/obschie-zadachi.html
  3. Логіка : http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1073
Print Friendly, PDF & Email