Напрямки наукової та методичної роботи

У виховній роботі кафедра керується законами України, Постановами уряду України, Концепцією Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 рр., Статутом НФаУ, Положенням про організацію навчального процесу в НФаУ, рішеннями керівництва університету, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної (виховної) роботи.

План виховної роботи на 2020-2021 рр.

Напрями виховної роботи кафедри
1. Кураторство студентських груп, у межах якого проводиться:
– ознайомлення студентів з організацією навчального процесу, Статутом університету, правилами внутрішнього розпорядку університету, сприяючи їх адаптації;
– проведення просвітницької роботи, ознайомлюючи студентів з їх правами та обов’язками відповідно до законодавства України про освіту, з історією, традиціями університету та нашої держави;
– організація культурного дозвілля студентів;
2. Проведення заходів, які сприяють підвищенню патріотизму студентів, формуванню моральної культури та цілісної особистості, вихованню та розвитку громадянської свідомості студентства.
3. Приймання участі у загальноуніверситетських заходах виховного спрямування.
4. Сприяння створенню на кафедрі здорового морально-психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами і викладачами та співробітниками факультету та університету.
5. Сприяння підвищенню культурного розвитку Університету.

Відповідальним за виховну роботу на кафедрі є доцент О.К.Садовников.

 

ПЛАН науково-дослідної роботи кафедри філософії та соціології на 2021-2022 навчальний рік

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА_2021-2022 Н.Р.

 

Напрямки наукової та методичної роботи

 

Print Friendly, PDF & Email