Історія світової та української культури

Історія світової та української культури      Дисципліна «Історія світової культури» спрямована на розвиток аналітичного і художнього
мислення,  сприяє усвідомленню складних процесів розвитку культурно-мистецького життя
України та світу; спрямована на засвоєння знань з історії основних видів мистецтва, опанування
магістральних напрямків розвитку художньої культури світу, на формування знань щодо
взаємозв’язку культури з економічними, політичними й іншими суспільними процесами,
на розуміння спiввiдношення загальнолюдських та нацiональних культурних цiнностей, традицiй та новацiй у
культурі.  Ґрунтовне знання світової культури – це одна з найважливіших складових
формування наукового світогляду і виховання високих

                                                                                                                                 моральних якостей сучасної людини.

 

Історія світової та української культури

 

Підручник:

https://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4015

Питання для підсумкового модульного контролю

 

 

 

СИЛАБУС_IСУК_ФТб_2021

СИЛАБУС_IСУК_Фмед_2021

СИЛАБУС_IСУК_ТФП_2021

СИЛАБУС_IСУК_ВСМ_ВХ_2021

IСУК_Ф_(3.10д)_Силабус

IСУК_ТПКЗ_(3.10д)_мед_Силабус

IСУК_IФ_(4,10д)_i_у_Силабус

 

 

Список літератури

Інформаційні ресурси з історії світової та української культури

  1. www.history.org.ua
  2. litopys.org.ua
  3. uchebnikfree.com
  4. Українська культура : http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1074
Print Friendly, PDF & Email