Навчально-методична література

 1. Іванова К.А., Лантух А.П., Хіріна Г.О., Шитов С.І., Якуба А.О. Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. для  студентів закл. вищ. освіти. Х.: вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2012. 520 с. 32,5 др. арк.
 2. Філософія. Кредитно-модульній курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / К. А. Іванова, О. В. Білокобильский, Т. В. Гардашук та ін.; за заг. ред. К. А. Іванової. Харків.: НФаУ: Золоті сторінки, 2014. 472 с. 27,44 друк. арк.
 3. Етика. Естетика. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. для  студентів закл. вищ. освіти / К. А. Іванова, Я. В. Балабай, О. М. Кулакова та ін.; за ред. К. А. Іванової . Харків: НФаУ: «Золоті сторінки», 2020. 316 с. 18,37 др. арк.
 4. Логіка. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. для  студентів закл. вищ. освіти / К. А. Іванова, О. М. Кулакова, Я. І. Артеменко; за ред. К. А. Іванової. Харків: НФаУ: «Золоті сторінки»,  2020. 136 с. 7,9 др. Арк.
 5. Ivanova K.A., Krivchikova G.F.The History of World and Ukrainian Culture(Credit-Module Course): manyal for students of higher schools – Kharkiv: NUPH: Golden Pages, 2012. 360 p.
 6. IvanovaK.A., KrivchikovaG.F., SadovnikovO.K., et. al. Philosophy (Credit-Module Course): Handbook for Foreign University and Post Graduate Students) – Kharkiv: Publishing House of NUPH: Golden Pages, 2009. 408 p.
 7. История мировой и украинской культуры. Кредитно-модульный курс : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / кол. авт.: К. А. Иванова, А. А. Хирина, А. П. Лантух и др. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 520 с. 30,22 др. арк.

Монографии

 1. Іванова К.А., Подольська Є.А., Філіппова О.А. Етнічність, релігія, нація: міжкультурні комунікації. – Х.: вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2003. – 216 с.
 2. Іванова К.А. Зміни в культурі як глобальна проблема. Х.: вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2010. – 224 с.
 3. Іванова К.А., Лантух А.П., Хіріна Г.О. та ін. Етико-правові аспекти медицини та фармації: теорія та практика (монографія). Х.: вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2011. – 188 с.
 4. Артеменко А.П. Топологія Я в мережевих структурах соціуму. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – 344 с.
 5. Шевченко Н.В. Соціальне партнерство у сфері освіти: горизонти модернізації: монографія / Н.В. Шевченко. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 504 с.
 6. Історія кафедри філософії та соціології НФаУ (1805-2016 рр.) : монографія / К. А. Іванова, Г. О. Хіріна, А. П. Лантух та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 304 с.
Print Friendly, PDF & Email