Політологія

Політологія      В умовах трансформаційних процесів, які відбуваються в сучасному суспільстві великої уваги набувають політичні знання. Не випадково, у відповідності з програмою Ради Європи, серед п’яти основних компетенцій, які повинні набути молоді європейці, на перше місце поставлені політичні і соціальні компетенції. Потрібно відмітити, що політичні знання – це вагома частка загальної культури людства. Упродовж всього суспільного розвитку політика суттєво впливала і впливає нині на життя людей, держав, націй і народів. Це зумовлено тим, що політика корениться у самій природі людини як істоти соціальної, здатної повноцінно жити і розвиватись лише у суспільстві, тільки спілкуючись з іншими людьми. Люди завжди намагались розсекретити історичний рух політики, розібратись в її хитросплетіннях і суперечностях, вивчити закони її розвитку і на цій основі зрозуміти власні можливості управління цією соціальною матерією. Сучасна політична наука – це знання у вічному розвитку, процес безкінечного оновлення і уточнення тих уявлень, які людина набула вивчаючи світ політики, влади. Політологія – це складний і рухомий конструкт уявлень, де накопичений досвід переплітається з пошуковим і випереджаючим знанням, висновками експериментального характеру.

 

Силабус_ПОЛIТОЛОГIЯ__ТПКЗм20(3,10д)мед.-01_II_к

Силабус ПОЛІТОЛОГІЯ_ТПКЗм20(3,10д)мед.-01 ІІ к

 

Перелік питань для підсумкового модульного контролю

 

Інформаційні ресурси:

  1. Politics.ellib.org.ua
  2. www.umsa.rdu.ua
  3. Sevntu.com.ua
  4. Політологія: http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1072
Print Friendly, PDF & Email