Теорія цивілізацій та міжкультурна комунікація

 

Теорія цивілізацій та міжкультурна комунікація

Дисципліна «Теорії цивілізацій і міжкультурна комунікація» є важливим чинником духовного збагачення, інтелектуального розвитку, формування світоглядно-методологічної парадигми та власної цивілізаційної ідентичності.  Глобалізація, як процес і наростаюча тенденція нашого часу, стрімко набуває загальносвітового масштабу, породжуючи нові суперечливі наслідки. Сучасна епоха вимагає нової парадигми у відносинах між народами і державами, нової геополітичної конструкції світобудови, безпечної для всього світу і окремих його частин. За таких умов імперативом нинішньої світової політики стає взаємодія цивілізацій, де проявляються протиріччя, які можуть стати визначальними для XXI століття. З одного боку, спостерігається економічна, технологічна, інформаційна інтеграція світової спільноти, а з іншого, посилення інтеграції веде до зростання цивілізаційної самосвідомості. Виникає конгломерат відмінних за своєю історією, традиціями, мовами, релігіями цивілізаційних соціумів, які розвиваються, взаємодіють і впливають один на одного. Цим відносно самостійним і самобутнім соціумам доводиться співіснувати в єдиному інформаційному просторі.

 

 

 

 

Навчальна програма Теорія цивілізації та міжкультуран комунікація ФТб 2021

 

СИЛАБУС ТЕОРІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ФТб 2021

 

Print Friendly, PDF & Email