ДО УВАГИ ВІТЧИЗНЯНИХ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ!

До початку залікової сесії надіслати фото заповненого робочого зошита здисципліни на пошту: filsof345@ukr.net

ТПКЗ(5,5з) 2 курс дисципліна «Етика та естетика» до 10.03.2021 р.

Фм(4,5з) 2 курс дисципліна «Соціологія» до 10.03.2021 р.

Студенты иностранного факультета не сдавшие философию

List of the students who have not passed Philosophy

Уважаемые студенты иностранного факультета! Студенты 1, 2, 3 курсов не сдавшие экзамен и не получившие зачёт по «История мировой и украинской культуры», «Философии», «Философии, этики, эстетики», «Логике» пересдают указанные дисциплины по понедельникам с 12.00 до 16.00 заведующей кафедрой, профессору Ивановой К.А. Студенты должны принести заполненную рабочую тетрадь и быть готовым отвечать устно на вопрос к модульному контролю (размещены в конце тетради).

Шановні студенти іноземного факультету! Студенти 1, 2, 3 курсів, які не склали іспит і не отримали залік з «Історія світової та української культури», «Філософії», «Філософії, етиці, естетиці», «Логіки» перездають зазначені дисципліни по понеділках з 12.00 до 16.00 завідувачці кафедрою, професору Іванової К.А. Студенти повинні принести заповнений робочий зошит і бути готовим усно відповідати на запитання до модульного контролю (розміщені наприкінці зошита).

Dear students of a Faculty for Foreign Citizens’ Education! Students of the 1st, 2nd, 3rd years of studying who haven’t passed exams or credits on disciplines: “History of World and Ukrainian Culture”, “Philosophy”, “Philosophy, Ethics and Aesthetics”, “Logic” can re-pass these disciplines on Mondays from 12.00 till 16.00 with the Head of Department, Professor Karina Andreevna Ivanova. Students must bring the workbook, filled with answers and be ready to answer the questions to final modular control (look at the last page of the workbook).

Дорожня карта
Для отримання інформації про графік проведення онлайн-лекцій та занять на платформі Zoom, для отримання завдань необхідно перейти на мову навчання (вибрати опцію зверху праворуч) і потім ліворуч вибрати опцію «заочна форма навчання».
Для ознайомлення з матеріалами лекцій дисциплін кафедри перейти на сайт дистанційного навчання НФаУ за посиланням:  https://pharmel.kharkiv.edu (знаходимо кафедру філософії та соціології, далі «самостійна робота», далі обераємо потрібну дисципліну.
Для проходження тестів зайти на тести онлайн НФаУ за посиланням:  https://tests.nuph.edu.ua/ , зареєструватися, знайти тести кафедри філософії та соціології, потім необхідну дисципліну своєю мовою навчання.
Виконані роботи надсилати на E-mail: filsof@ukr.net. Робота підписується: ПІБ_скорочено спеціальність, курс. група_назва дисципліни. У темі листа вказувати назву завдання.
Для отримання робочого зошита:
  • необхідно надати заявку на електрону адресу:   drukbook4@gmail.com
  • При отриманні заявки студенту буде забезпечено розсилку до його місця знаходження.
До уваги вітчизняних студентів денної форми навчання!
Дорожня карта
Для отримання інформації про графік проведення онлайн-лекцій та занять на платформі Zoom, необхідно перейти на мову навчання (вибрати опцію зверху праворуч) і потім ліворуч вибрати опцію «денна форма навчання».
Для ознайомлення з матеріалами лекцій дисциплін кафедри перейти на сайт дистанційного навчання НФаУ за посиланням:  https://pharmel.kharkiv.edu (знаходимо кафедру філософії та соціології, далі «самостійна робота», далі обераємо потрібну дисципліну.
Для проходження тестів зайти на тести онлайн НФаУ за посиланням:  https://tests.nuph.edu.ua/ , зареєструватися, знайти тести кафедри філософії та соціології, потім необхідну дисципліну своєю мовою навчання.
Виконані роботи надсилати на E-mail: filsof@ukr.net. Робота підписується: ПІБ_скорочено спеціальність, курс. група_назва дисципліни. У темі листа вказувати назву завдання.
К вниманию иностранных студентов, обучающихся на русском языке!
Дорожная карта
Для получения информации о графике проведения онлайн-лекций  и занятий на платформе Zoom, необходимо перейти на язык обучения (выбрать опцию сверху справа) и затем слева выбрать опцию «факультет подготовки иностранных граждан».
Для ознакомления с материалами лекций дисциплин кафедры перейти на сайт дистанционного обучения НФаУ:  https://pharmel.kharkiv.edu (находим кафедру философии и социологии, потом «самостоятельная работа», потом о находим нужную дисциплину.
Для прохождения тестов заходим на тесты онлайн НФаУ:  https://tests.nuph.edu.ua/ , регистрируемся, находим тесты кафедры философии и социологии, потом нужную дисциплину своим языком обучения.
Выполненные работы присылаем на E-mail: filsof@ukr.net. Работа падписывается: ФИ_сокращенно специальность, курс. группа_название дисциплины. В теме письма указать название задания.
До уваги іноземних студентів, які навчаються українською мовою!
Дорожня карта
Для отримання інформації про графік проведення онлайн-лекцій та занять на платформі Zoom, необхідно перейти на мову навчання (вибрати опцію зверху праворуч) та натиснути ліворуч «ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН».
Для ознайомлення з матеріалами лекцій дисциплін кафедри перейти на сайт дистанційного навчання НФаУ за посиланням:  https://pharmel.kharkiv.edu (знаходимо кафедру філософії та соціології, далі «самостійна робота», далі обераємо потрібну дисципліну.
Для проходження тестів зайти на тести онлайн НФаУ за посиланням:  https://tests.nuph.edu.ua/ , зареєструватися, знайти тести кафедри філософії та соціології, потім необхідну дисципліну своєю мовою навчання.
Виконані роботи надсилати на E-mail: filsof@ukr.net. Робота підписується: ПІБ_скорочено спеціальність, курс. група_назва дисципліни. У темі листа вказувати назву завдання.

 

 

Головна

Завідувач кафедрою:

Іванова Каріна Андріївна, доктор філософських наук, професор.

Сьогодні до складу кафедри входять: доктор філософських наук, професор К.А.Іванова, 8 кандидатів – кандидат філософських наук, доцент Я.І.Артеменко, кандидат філософських наук, доцент О.К.Садовніков, кандидат філософських наук, доцент Т.М.Мелентьєва, кандидат філософських наук, кандидат історичних наук, доцент Я.В.Балабай, кандидат історичних наук, доцент Р.І.Філіппенко, кандидат історичних наук, доцент Г.О.Хіріна, кандидат культурології, доцент О.М.Кулакова, ст. викладач А.О.Савченко.

Науковцями кафедри виконується докторська та кандидатська дисертації. Усі співробітники кафедри публікують свої наукові статті в провідних журналах, приймають активну участь у з’їздах, круглих столах та конференціях України та світу. Лекції та семінарські заняття проходять з використанням мультимедійного обладнання. Систематично проводяться відкриті лекції та семінарські заняття. Навчальний процес проводиться за кредитно-модульною системою.

Щорічно кафедра організовує круглі столи та інтернет-конференції на різні актуальні теми сучасності. Важливим напрямком роботи кафедри філософії та соціології є робота з аспірантами та по шукачами НФаУ та інших ВНЗ України. Кафедра забезпечує підготовку та прийом кандидатського іспиту з філософії. Кафедра філософії та соціології забезпечує сьогодні високий рівень гуманітарної підготовки студентів, виконує важливі завдання з організації навчального процесу, є важливим центром виховної роботи в НФаУ, займається формуванням особистості майбутніх фахівців в галузі фармації.