Освітній процес в умовах карантину

ДО УВАГИ ВІТЧИЗНЯНИХ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ!

До початку залікової сесії надіслати фото заповненого робочого зошита здисципліни на пошту: filsof345@ukr.net

Студенты иностранного факультета не сдавшие философию

List of the students who have not passed Philosophy

Шановні студенти 1 і 2 курсу Факультету підготовки іноземних громадян, які мають заборгованості з дисциплін кафедри (логіка, історія світової та української культури, філософія, етика та естетика)! Для здачі предмета вам необхідно до 31.05.21: 1.Заповнити робочий зошит з дисципліни; 2.Підготувати усні відповіді на питання до підсумкового модулю (список питань дивіться в робочому зошиті). Модульний контроль буде приймати завідуюча кафедрою, проф. Іванова Карина Андріївна. Відпрацювання будуть проходити В УСНІЙ ФОРМІ. Час і форма прийому відпрацювань (online або offline) будуть уточнені пізніше, відповідно до правил карантину.
 Уважаемые студенты 1 и 2 курса Факультета подготовки иностранных граждан, имеющие задолженности по дисциплинам кафедры (логика, история мировой и украинской культуры, философия, этика и эстетика)! Для сдачи предмета вам необходимо до 31.05.21: 1.Заполнить рабочую тетрадь по дисциплине; 2.Подготовить устные ответы на вопросы к итоговому модулю (список вопросов смотрите в рабочей тетради). Модульный контроль будет принимать заведующая кафедрой, проф. Иванова Карина Андреевна. Отработки будут проходить В УСТНОЙ ФОРМЕ. Время и форма приема отработок (online или offline) будут уточнены позднее, в соответствии с правилами карантина.
Dear 1st and 2nd year students of the Faculty of Training for Foreign Citizens! In case you have not passed the final modular control on the disciplines of the department (Logic, History of world and Ukrainian Culture, Philosophy, Ethics and Aesthetics), by the 31.05.21 you have to: 1.Fill in a workbook for the discipline; 2.Prepare oral answers to the questions for the final modular control (see the list of the questions in the workbook). The reworks will be taken by the head of the department, prof. Ivanova Karina Andreevna. The reworks will be conducted IN ORAL FORM. The time and form of exams (online or offline) will be specified later, in accordance with the quarantine rules.
Дорожня карта
Для отримання інформації про графік проведення онлайн-лекцій та занять на платформі Zoom, для отримання завдань необхідно перейти на мову навчання (вибрати опцію зверху праворуч) і потім ліворуч вибрати опцію «заочна форма навчання».
Для ознайомлення з матеріалами лекцій дисциплін кафедри перейти на сайт дистанційного навчання НФаУ за посиланням:  https://pharmel.kharkiv.edu (знаходимо кафедру філософії та соціології, далі «самостійна робота», далі обераємо потрібну дисципліну.
Для проходження тестів зайти на тести онлайн НФаУ за посиланням:  https://tests.nuph.edu.ua/ , зареєструватися, знайти тести кафедри філософії та соціології, потім необхідну дисципліну своєю мовою навчання.
Виконані роботи надсилати на E-mail: filsof@ukr.net. Робота підписується: ПІБ_скорочено спеціальність, курс. група_назва дисципліни. У темі листа вказувати назву завдання.
Для отримання робочого зошита:
  • необхідно надати заявку на електрону адресу:   drukbook4@gmail.com
  • При отриманні заявки студенту буде забезпечено розсилку до його місця знаходження.
До уваги вітчизняних студентів денної форми навчання!
Дорожня карта
Для отримання інформації про графік проведення онлайн-лекцій та занять на платформі Zoom, необхідно перейти на мову навчання (вибрати опцію зверху праворуч) і потім ліворуч вибрати опцію «денна форма навчання».
Для ознайомлення з матеріалами лекцій дисциплін кафедри перейти на сайт дистанційного навчання НФаУ за посиланням:  https://pharmel.kharkiv.edu (знаходимо кафедру філософії та соціології, далі «самостійна робота», далі обераємо потрібну дисципліну.
Для проходження тестів зайти на тести онлайн НФаУ за посиланням:  https://tests.nuph.edu.ua/ , зареєструватися, знайти тести кафедри філософії та соціології, потім необхідну дисципліну своєю мовою навчання.
Виконані роботи надсилати на E-mail: filsof@ukr.net. Робота підписується: ПІБ_скорочено спеціальність, курс. група_назва дисципліни. У темі листа вказувати назву завдання.
К вниманию иностранных студентов, обучающихся на русском языке!
Дорожная карта
Для получения информации о графике проведения онлайн-лекций  и занятий на платформе Zoom, необходимо перейти на язык обучения (выбрать опцию сверху справа) и затем слева выбрать опцию «факультет подготовки иностранных граждан».
Для ознакомления с материалами лекций дисциплин кафедры перейти на сайт дистанционного обучения НФаУ:  https://pharmel.kharkiv.edu (находим кафедру философии и социологии, потом «самостоятельная работа», потом о находим нужную дисциплину.
Для прохождения тестов заходим на тесты онлайн НФаУ:  https://tests.nuph.edu.ua/ , регистрируемся, находим тесты кафедры философии и социологии, потом нужную дисциплину своим языком обучения.
Выполненные работы присылаем на E-mail: filsof@ukr.net. Работа падписывается: ФИ_сокращенно специальность, курс. группа_название дисциплины. В теме письма указать название задания.
До уваги іноземних студентів, які навчаються українською мовою!
Дорожня карта
Для отримання інформації про графік проведення онлайн-лекцій та занять на платформі Zoom, необхідно перейти на мову навчання (вибрати опцію зверху праворуч) та натиснути ліворуч «ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН».
Для ознайомлення з матеріалами лекцій дисциплін кафедри перейти на сайт дистанційного навчання НФаУ за посиланням:  https://pharmel.kharkiv.edu (знаходимо кафедру філософії та соціології, далі «самостійна робота», далі обераємо потрібну дисципліну.
Для проходження тестів зайти на тести онлайн НФаУ за посиланням:  https://tests.nuph.edu.ua/ , зареєструватися, знайти тести кафедри філософії та соціології, потім необхідну дисципліну своєю мовою навчання.
Виконані роботи надсилати на E-mail: filsof@ukr.net. Робота підписується: ПІБ_скорочено спеціальність, курс. група_назва дисципліни. У темі листа вказувати назву завдання.

 

Print Friendly, PDF & Email